Головна » 2014 » Травень » 29 » СВЯТИЙ КЛИМЕНТ РИМСЬКИЙ — СИМВОЛ ЄДНАННЯ ХРИСТИЯНСТВА
15:11
СВЯТИЙ КЛИМЕНТ РИМСЬКИЙ — СИМВОЛ ЄДНАННЯ ХРИСТИЯНСТВА

   Постать святого Климента Римського, священномученика епохи християнської єдності, є однією з найяскравіших в історії Церкви. Ім'я його тисячу років тому було відоме всьому християнському світові, а для середньовічної Русі стало символом її хрещення.

   Згідно з агіографічними джерелами, святий Климент (бл. 30-97) був знатним римлянином, який прийняв хрещення від апостола Петра і саме ним був висвячений на єпископську катедру Рима (88 р.). Климент став четвертим римським єпископом, згодом включеним до офіційно визнаного католицькою Церквою списку пап.

   Церковна традиція вважає його автором низки творів, серед яких Перше Послання до Коринтян, - найдавніша за часом, після творів апостольських, пам'ятка раннього християнського вчення [3, с.65-73]. Послання особливо шанувалося християнами і читалося у церквах поряд з апостольськими посланнями. Написане з приводу ворожнечі в Коринтській Церкві, воно мало примирити ворогуючі партії коринтян. З твору постає образ Климента Римського – ревного захисника церковної єдності (в Посланні, зокрема, віддається однакова шана як апостолу Петру, так і апостолу Павлу), талановитого промовця, наполегливого проповідника ранньохристиянських ідеалів.

   За плідну місіонерську діяльність на посаді глави римської громади Климента було заслано імператором-язичником до Херсонеса Таврійського - звичного, як на той час, місця заслання християн. Незважаючи на каторжну працю в каменоломнях Херсонеса, Климент продовжує християнську проповідь, за що його було піддано мученицькій смерті: прив'язано до кам'яного якоря і втоплено в морі. За церковним переказом щорічно на день мученицької кончини святителя (25 листопада) море дивовижним чином відступало до місця його упокоєння, над яким з'являвся нерукотворний печерний храм, і впродовж тижня паломники мали змогу відвідати гробницю Климента. З плином часу, як вважають, внаслідок послаблення християнської віри, паломництво до гробниці зменшувалось, а потім зовсім припинилося. Як покарання за це, скінчились і чудесні морські відпливи. Місцезнаходження мощей було зовсім забуто. Усталена церковна версія стверджує, що під час перебування в Херсонесі у 861 році в зв'язку з хозарською місією, Константин Філософ розпочинає пошуки святині. Підтриманий місцевим духовенством, він здійснює своєрідну морську експедицію. Після тривалого часу мощі знайшли на одному з островів і урочисто поклали до церкви Св. Апостолів.

   Частину мощей Кирило залишив у Корсуні, а частину переніс до Риму в дар папі Адріану ІІ. Кирила і Мефодія зустріли в Римі з надзвичайною шаною. В урочистій процесії взяв участь сам папа, який вийшов для цього за межі міста. Загальноприйнятою є точка зору, що такий почесний прийом, влаштований папою Адріаном ІІ слов'янським Першовчителям, був виявом великої пошани до мощей Климента. Подія перенесення мощей мала важливі наслідки для слов'янської духовної культури. Папа посвятив на престолі літургійні книги, перекладені слов'янською мовою, і дозволив здійснювати за ними богослужіння, про що йдеться у Житії Константина Філософа [1, с.90-91].

   Вважають, що Кирило-Константин є автором кількох творів, присвячених Клименту: Знайдення мощей, Похвали та Гімну, в яких ім'я Климента тісно пов'язувалося з початком християнської проповіді у слов'ян, іделогічно обгрунтовувалася справа фундації слов'янської писемності й духовної культури.

   Отже, вважалося, що діяльність Першовчителів поставлена під благословення священномученика Климента і духовна просвіта слов'ян розпочата "Божою Благодаттю та з молитви святого Климента".

     Після перенесення Кирилом мощей Климента Римського до Риму константинопольська церковна традиція вшановувала пам'ять його тому, що "відтепер він, як і многі інші "святі папи" … являвся, репрезентантом православ'я на римськім папськім престолі" [5, с.291].

  Отже, завдяки діяльності солунських братів св. Климент папа Римський став символом ранньохристиянської єдності, спільності Римської і Константинопольської церков.

   Потребує окремого розгляду питання щодо статусу св. Климента в небесній ієрархії святих. Відомо, що Церква відносить Климента до розряду "мужів апостольських" - безпосередніх учнів дванадцяти апостолів, яких пошановують відразу за апостолами. У християнській ойкумені Климент визнається покровителем новонавернених народів, адже, за прикладом свого вчителя - апостола Петра, хрестителя язичників, - він провадив активну місіонерську діяльність і загинув як християнський просвітитель серед варварів.

   Значення й визначну роль у розв'язанні питань внутрішньої і зовнішньої політики. Культ Климента Римського був пов'язаний із пошуками правлячими колами держави і Церкви покровителя - апостола Руської землі, який би освячував своїм авторитетом апостольське походження Київської Церкви.

   Прибуття святині до Києва було рівнозначним пришестю в місто самого св. Климента як небесного хрестителя язичницької Русі. Тема Климента Римського започатковується в літописі       з розповіді про хрещення Русі в період, коли православ'я утверджувалось як офіційна релігія, а Руська Церква - як суспільно-релігійна інституція з усіма властивими їй атрибутами, серед яких важливе місце посів культ святих: "Володимир же посемь (після здобуття Корсуня - Н.В.) поємъ царицю, и Настаса, и попы корсуньски, с мощми святаго Климента и Фифа, ученика его, поима съуды церковныя и иконы на благословеньє себе…"[2, с.80]. Таким чином, чернець-літописець, не коментуючи докладно факту прибуття Климентових мощей до Києва, сприймає їх як велику святиню, яку Володимир привіз "на благословеньє собі", а отже, за середньовічною логікою, і всій державі.

   Згодом мощі св. Климента були покладені до церкви Богородиці (Десятинної) - сакрального осередку Русі, започаткувавши таким чином шанування у столиці власних національних святинь, в першу чергу, святих мощей.

   У духовному християнському космосі культові святих мощей належить одне з найважливіших місць. Богословське осмислення вшанування мощей ґрунтується на розумінні акту творіння як благого діяння Божого, в якому від початку міститься воля Творця щодо порятунку людини та її переродження в майбутньому Царстві Небесному. Мощі ж святих - це частки речовини, що вже переродилась і сповнилась Божої благодаті.

   Звідси випливає розуміння того значення, якого набули для християнського Києва мощі небесного патрона, хрестителя Русі - Климента. Вони стали першою і найшанованішою святинею міста і Руської Церкви. Реліквія символізувала святість міста, яке охороняється молінням апостольського мужа - Климента, та благочестя самого князя. Через сто років руський книжник, звертаючись до святині, міг упевнено констатувати: "Тобою руські князі похваляются, святителі ликують, ієреї веселяться, монахи радуються, люди добродушествують…" [4, с.174].

   Пройшовши рецепцію на київському терені, культ Климента набув своєрідного звучання і самобутнього осмислення, що відбилося у літературних творах, духовних віршах, живопису найдавніших архітектурних пам'яток міста - Софійському соборі та Кирилівській церкві.

   Складене в Києві "Слово про чудо святого Климента, папи Римського, об отрочаті", прославляє його як небесного просвітителя і хрестителя Русі і як патрона всієї держави, "щирого заступника країні Руській".

   Таким чином, культ св. Климента, папи Римського, остаточно вводив Київ в ареал кирило-мефодіївської духовної спадщини.

   Кирило-мефодіївська (в широкому розумінні - слов'янська) традиція, започаткована на Русі на зламі Х - ХІ ст. у зв'язку з поширенням слов'янської писемності, з утвердженням державної патрональної функції Климента Римського, який уособлював духовні цінності і взаємозв'язок християнських феноменів Рима і Візантії, органічно імплантувалась у політичну, релігійну, культурну тканину Киїської Русі.

   У духовному просторі новонаверненої держави утверджується ідея рівності Рима, Херсонеса і Києва; осмислюється статус Києва як одного із світових християнських центрів і сакрального осередку східного слов'янства; окреслюється релігійно-культурна спорідненість Русі, Корсуні (яка почасти протиставляла себе метрополії) і західного слов'янства тих регіонів, де протікала діяльність Кирила та Методія. Слов'янські першовчителі, на відміну від сучасних їм Рима і Константинополя, в своїй проповіді орієнтувалися на ранньохристиянські ідеали церковної єдності, толерантності, демократизму, рівноправності народів. Ці світоглядні принципи склали фундамент формування вітчизняної святокультової традиції; стали ідейною основою раннього Київського християнства, визначивши, його головні ознаки, успадковані пізніше українським православ'ям, а саме: демократизм церковного життя, незалежність Церкви від світської влади, національні риси обрядово-культової сфери і церковного мистецтва, доктринальну відкритість Церкви до інших релігійних система, християнських центрів Сходу і Заходу.

 

  1. Житие, жизнь и подвиги отца нашего Константина Философа, первого наставника и учителя славянских народов (по рукописи ХV в.) // Сказания о начале славянской письменности / Отв. ред. Королюк В., вступ., перев. и коммент. Флори Б. - М.: Наука, 1972 - С. 71-92.
  2. Повесть временных лет / Под. редакц. и с предисл. Адриановой-Перетц В. П. - Ч.1 - Текст и перевод. - М:, Л., - 1950 - 404 с.
  3. "Послание к Коринфянам" святого Климента Римского // ЖМП, 1974. - №10. - С. 65-79.
  4. Слово на обновление Десятинной церкви // Лавров П. Жития херсонских святых в греко-славянской письменности. Памятники христианского Херсонеса. - М., 1911. - Вып 2. - С. 174-176.

     

7 грудня 2000 у Львівській богословській академії відбулася урочиста академія "Папа Климентій і його наступник Іван Павло ІІ в Україні", де й студент Олег Щурик виголосив наступну доповідь. Знято 31 січня 2008 р. із сайту: 

Переглядів: 4136 | Додав: редколегія | Рейтинг: 3.3/3
Всього коментарів: 2
2 Williehon  
0
<b>Гамма Казино: Путь к Новым Высотам Вашего Везения</b>


Как путь к новым высотам вашего везения, Гамма Казино является истинным оазисом азартных развлечений. Открывая двери мира Гамма, вы ступаете на землю, где каждый момент наполнен возможностями и волнением <a href=https://institute12mai.ru>казино гама</a>.


Приглашаем вас в наше казино, где атмосфера наполнена блеском и сиянием, где каждый уголок пропитан азартом и желанием победы. Гамма Казино - это не просто место для азартных игр, это мир, где сбываются мечты, где реальность сливается с фантазией, а удача становится вашей верной спутницей.


Проходите сквозь наши виртуальные двери и окунитесь в мир волнения и возможностей, который предлагает Гамма Казино. Мы гордимся своим разнообразием игр и вариантов развлечений, чтобы каждый наш гость мог найти что-то по своему вкусу.


Наше казино предлагает широкий выбор игр, начиная от классических слот-машин и заканчивая захватывающими карточными играми. Независимо от вашего уровня опыта или предпочтений в играх, у нас есть что-то, что подойдет именно вам. Вы можете испытать свою удачу в рулетке, сыграть в блэкджек или попробовать свои силы в покере - выбор за вами.


Однако, мы в Гамма Казино предлагаем не только развлечения, но и безопасность и комфорт. Наша команда профессиональных сотрудников всегда готова помочь вам с любыми вопросами или проблемами, возникшими во время игры. Мы делаем все возможное, чтобы ваше пребывание в нашем казино было приятным и запоминающимся.


Кроме того, мы понимаем важность честной игры и гарантируем, что все наши игры предлагают честные и случайные результаты. Мы используем самые современные технологии для защиты конфиденциальности и безопасности наших игроков, чтобы они могли наслаждаться игрой с уверенностью в ее честности.


Гамма Казино также предлагает своим гостям удобство и доступность, предоставляя возможность играть в любое время и в любом месте. Наше казино доступно как на десктопе, так и на мобильных устройствах, что позволяет нашим игрокам наслаждаться азартом даже в движении.


Но это еще не все. Мы также предлагаем уникальную функцию - Гамма Казино Зеркало. Это инновационное решение, которое позволяет нашим игрокам обходить блокировки и получать доступ к казино в любое время. Гамма Казино Зеркало - это ваш ключ к миру азартных развлечений, который никогда не закрывается.


В нашем казино каждый может найти свой уголок азарта и веселья. Мы рады приветствовать вас в нашем мире, где возможности бесконечны, а везение всегда на вашей стороне. Добро пожаловать в Гамма Казино - место, где рождаются легенды и мечты сбываются!

1 DanielBix  
0
<b>Погружение в Мир Раменбет: Зеркало Успеха</b>


Существует место, где азарт витает в воздухе, где каждый поворот пропитан возможностью, а каждый щелчок мыши приносит новые эмоции – это мир Раменбет. Для тех, кто ищет захватывающие приключения и волнение азарта, Раменбет казино – не просто игровая площадка, это целый мир развлечений и возможностей <a href=https://soundrate.ru/>Рамен бет</a>.


<b>Игровое Путешествие: Вход в Раменбет Казино</b>


Войдя в виртуальные двери Раменбет казино, каждый посетитель оказывается в удивительном мире, где правят правила азарта и удачи. Раменбет – это не просто набор игр и ставок, это место, где реальность сливается с фантазией, а возможности становятся бесконечными. Здесь каждый ждет своего шанса на великолепный выигрыш и незабываемые эмоции.


<b>Открытие Дверей Удачи: Раменбет Зеркало</b>


Для тех, кто жаждет погрузиться в мир Раменбет казино в любое время и в любом месте, существует специальное решение – Раменбет зеркало. Это виртуальное отражение игрового мира, где каждый может насладиться теми же играми, возможностями и выигрышами, что и на основном сайте. Раменбет зеркало открывает двери в мир азарта в одно касание, позволяя ощутить всю магию игры где угодно и когда угодно.


<b>Волшебный Мир Ramenbet: Игра в Любое Время</b>


Для многих Раменбет зеркало становится надежным спутником в их игровых приключениях. Будь то на ходу, во время перерыва на работе или уютно устроившись в домашнем кресле, Раменбет зеркало всегда готово погрузить вас в мир азарта и возможностей. Это не просто доступ к играм – это ворота в волшебный мир Ramenbet, где каждый может стать героем своей собственной истории успеха.


<b>Игровое Возбуждение: Рамен Бет – Ваша Площадка Для Побед</b>


Но Раменбет казино – это не только место для развлечений, это источник волнующих эмоций и ярких впечатлений. Великолепная графика, захватывающий геймплей и щедрые выигрыши делают каждую игру на Раменбет зеркало настоящим праздником азарта. Здесь каждый может почувствовать себя частью чего-то большего, ощутить адреналин победы и радость достижения новых высот.


<b>Встреча с Новыми Вызовами: Игровая Вселенная Ramenbet</b>


Раменбет – это не просто казино, это целый мир разнообразных возможностей. Вне зависимости от ваших предпочтений – классические игры, слоты, настольные игры или живое казино – здесь каждый найдет что-то по своему вкусу. Раменбет казино постоянно обновляется и развивается, предлагая своим посетителям самые актуальные и захватывающие игры, открывая новые горизонты азартных развлечений.


<b>Раменбет: Мир Безграничных Возможностей</b>


В мире Раменбет казино каждый может стать главным героем своей собственной истории. Здесь нет места для скучных моментов или рутины – каждый ход, каждая ставка приносит новые эмоции и ощущения. Раменбет зеркало открывает двери в этот захватывающий мир для всех желающих, приглашая насладиться игрой, азартом и победой.


<b>Погружение в Мир Азарта: Встречайте Раменбет!</b>


Таким образом, Раменбет казино и Раменбет зеркало – это не просто игровые площадки, это целый мир возможностей и развлечений. Здесь каждый может найти что-то по своему вкусу и насладиться азартом и волнением игры. Вперед, в мир Раменбет – мир азарта, удачи и невероятных приключений!

Ім`я *:
Email *:
Код *: